QC 1
Thứ 5, ngày 13/08/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Hòa Phát lên kế hoạch đầu tư tiếp 60.000 tỷ đồng vào Khu liên hợp Gang thép Dung Quất

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư Khu liên hợp Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất – Giai đoạn mở rộng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.    

Cận cảnh Khu liên hợp Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất. (Nguồn ảnh: dungquat.quangngai.gov.vn)

Cụ thể, Hòa Phát sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương đầu tư lớn này. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 2/3, thời gian dự định lấy ý kiến là trong tháng 3.

Quy mô của dự án là 5 triệu tấn thép gồm 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), 1 triệu tấn thép hình cỡ trung, 0,5 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao và 0,5 triệu tấn thép tròn cơ khí chế tạo.

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh dự kiến là 60.000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định dự kiến là 50.000 tỷ đồng và vốn lưu động dự kiến là 10.000 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn cố định, vốn tự có sẽ góp khoảng 30.000 tỷ, vốn vay dự tính 20.000 tỷ.

Nguồn vốn tự có 30.000 tỷ đồng dự kiến được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác.

Dự án thực hiện theo hai phân kỳ. Phân kỳ 1 dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp phép xây dựng. Phân kỳ 2 phấn đấu hoàn thành và hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi xong Phân kỳ 1.

Khu Liên hợp Dung Quất ban đầu có công suất 4 triệu tấn, trong đó có 2 triệu tấn HRC và 2 triệu tấn thép xây dựng. Tổng vốn đầu tư ban đầu là 52.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài sản cố định là 40.000 tỷ đồng, vốn lưu động 12.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2019, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết chi cho tài cố định được điều chỉnh lên thành 50.000 tỷ đồng, chi cho vốn lưu động lên thành 15.000 tỷ đồng, tức tổng cộng tăng thêm khoảng 13.000 tỷ đồng.

Trong số này, vốn tự có của Tập đoàn Hòa Phát khoảng 25.000 tỷ đồng và vốn vay là 40.000 tỷ đồng, tổng cộng là 65.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả dự án Dung Quất ban đầu và giai đoạn mở rộng sắp triển khai, tổng công suất của Hòa Phát Dung Quất dự kiến đạt 9 triệu tấn thép mỗi năm, tổng vốn đầu tư 125.000 tỷ đồng.

Theo Lâm Tuyền/Thời báo Chứng khoán

Bài gốc: https://tbck.vn/hoa-phat-len-ke-hoach-dau-tu-tiep-60000-ty-dong-vao-khu-lien-hop-gang-thep-dung-quat-59551.html