QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hơn 21 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn trong tháng 5

Với tổng số 21,4 nghìn tỷ đồng sẽ đến hạn trong tháng, những nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, ngân hàng…

Trong tổng số 21,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 5

Dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt nam (VBMA) tính đến ngày 5/5/2023 cho biết, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5.

Trong tháng 4, có 2 đợt phát hành gồm 1 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỷ được ghi nhận, tương ứng bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng liền kề.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong năm 2023 đạt gần 31,7 nghìn tỷ, với 7 đợt phát hành công chúng với giá trị 5,5 nghìn tỷ (chiếm 17% khối lượng phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị VND 26,14 nghìn tỷ đồng (chiếm 83% khối lượng phát hành).Quảng cáo

Theo thống kê của tổ chức này, tính đến ngày 6/5, các đợt mua lại mới được công bố trong tháng 5 đều được thực hiện trong các tháng trước đó. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 49,5 nghìn tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5 là hơn 21,4 nghìn tỷ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn bao gồm bất động sản là 9,6 nghìn tỷ đồng; Hàng tiêu dùng là 3,7 nghìn tỷ đồng; Nguyên vật liệu là 2,9 nghìn tỷ đồng ; Ngân hàng chiếm 2,5 nghìn tỷ đồng…

Trái phiếu đến hạn ngành Bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 9,6 nghìn tỷ đồng

Trong kỳ từ ngày 24/4 – 05/5/2023, có 08 công ty công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng gốc, lãi chậm trả được công bố là 1,2 nghìn tỷ đồng và 6 công ty công bố phương án tái cơ cấu, chủ yếu thông qua kéo dài kỳ hạn trái phiếu với kỳ hạn mới kéo dài thêm từ 3 tháng – 24 tháng so với kỳ hạn ban đầu.

Trong khi đó, tính đến ngày 6/5/2023, mới chỉ ghi nhận thông báo về 2 đợt phát hành mới trong năm, bao gồm: Thứ nhất, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Khối lượng chào bán tối đa dự kiến 1.000 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với kỳ hạn tối đa 60 tháng kể từ ngày phát hành ra công chúng trong Quý 2 năm 2023.

Thứ hai, Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) với kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất phát hành tối đa 15%/năm, thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành.

Theo Thiên Đăng/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/hon-21-nghin-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-sap-dao-han-trong-thang-5-57050.htm