QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Không hoàn thành kế hoạch năm, Xây dựng số 12 (V12) vẫn chia cổ tức 10% bằng tiền

Trước đó, năm 2020, V12 đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Mức chia cổ tức năm 2022 của V12 dự kiến là 6% bằng tiền mặt.

Mới đây, Công ty CP Xây dựng số 12 (V12 – sàn HNX) đã ra thông báo ngày 28/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/3 và thời gian Công ty thanh toán cổ tức từ ngày 26/5/2023.

Đáng chú ý, kết thúc năm 2021, Xây dựng số 12 ghi nhận doanh thu đạt 468,24 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,14 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,78% và 37,35% so với năm trước, đồng thời đều hoàn thành chưa tới 80% mục tiêu đề ra trong năm là doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận 7,9 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2020, Công ty đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Mức chia cổ tức năm 2022 của V12 dự kiến là 6% bằng tiền mặt.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa công bố, lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,36 tỷ đồng, giảm 27,95% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế chỉ nhích nhẹ, đạt 6,18 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra là doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,2 tỷ đồng, kết thúc năm qua, V12 chỉ hoàn thành 51,9% và 43,52% các mục tiêu đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của V12 đạt hơn 7,15 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn hơn 17,97 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 5,45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Mới đây, ngày 2/3, Công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 5,818 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành 12.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/03/2023 đến ngày 24/03/2023, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 69,82, Công ty sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động gồm thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà cung cấp…

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/3, cổ phiếu V12 tăng nhẹ 0,85% lên mức 11.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất ở mức khá thấp, chỉ vài nghìn đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu V12 thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Theo Anh Khôi/Kinh tế chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-xay-dung-so-12-v12-van-chia-co-tuc-10-bang-tien-173910.html