QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 92.499 tỉ đồng

Qua các cuộc kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 92.499 tỉ đồng. Cơ quan này đã chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ.

Họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2018 ngày 5/7

Ngày 5/7, Kiểm toán Nhà nước đã họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2018 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2017.    

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 17 bộ, cơ quan Trung ương; 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 9 chủ đề kiểm toán hoạt động; 22 chuyên đề; 56 dự án đầu tư; 36 doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính ngân hàng; 22 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan đảng và kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Trần Khánh Hoà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kiểm toán Nhà nước cho biết, qua tổng hợp kết quả kiểm toán của 256 báo cáo kiểm toán trong năm, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 92.499 tỉ đồng. Trong đó tăng thu 19.858 tỉ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 23.722 tỉ đồng.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 160 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 đạt 1.293.627 tỉ đồng, tăng 6,7% so với dự toán; bằng 116,8% thực hiện năm 2016, đạt mức tăng cao nhất trong 2 năm gần đây (năm 2016  tăng 10,9%; năm 2015 tăng 15,1%).

Trong đó tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất là 61.713 tỉ đồng; lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 15.201 tỉ đồng. Nếu loại trừ dầu thô, tiền sử dụng đất và XSKT, thu nội địa chỉ đạt 885.881 tỉ đồng, bằng 98,15% dự toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng công bố kết quả kiểm toán tại các dự án BT, BOT với nhiều sai phạm đáng chú ý.

Cụ thể, qua kiểm toán 8 dự án BT, BOT năm 2018, hầu hết các dự án thực hiện chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu thi công; phê duyệt dự án có sử dụng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu chính phủ không đúng nội dung được sử dụng theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 15/11/2013 của Quốc hội.

Kết quả kiểm toán 7 dự án BT cho thấy, việc giao đất chỉ định cho nhà đầu tư là trái với quy định của Luật Đất đai; việc tạm tính tiền sử dụng đất để xác định giá trị đối ứng khi giao đất cho dự án BT tại thời điểm thực hiện dự án BT, đồng thời, xác định giá đất theo phương pháp thặng dư cho phép tính chi phí dự phòng trong chi phí phát triển còn bất hợp lý, không sát hoặc phụ thuộc yếu tố chủ quan dẫn đến giá đất thấp, không sát giá thị trường làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018 còn hạn chế, tiềm ẩn lớn lãng phí, thất thoát, tham nhũng như: điều chỉnh quy hoạch sai thẩm quyền; sử dụng đất chưa đúng mục đích được giao, thuê đất; hầu hết các khu đất doanh nghiệp đang sử dụng thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị đều không thông qua đấu giá; giá trị quyền sử dụng đất định giá không sát giá thị trường gây nên thất thoát ngân sách Nhà nước…

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 334 tỉ đồng.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2017 của 253 doanh nghiệp thuộc 31 tập đoàn, tổng công ty và công ty; 1 chuyên đề và 8 dự án độc lập trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Qua kiểm toán, cũng phát hiện nhiều sai sót của các doanh nghiệp trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nên qua kiểm toán phải điều chỉnh tăng, giảm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 10.896 tỉ đồng.

Nhiều dự án nghiệm thu, thanh toán, quyết toán còn sai sót về khối lượng, đơn giá và chưa đầy đủ thủ tục, Kiểm toán nhà nước kiến nghị thu hồi, giảm thanh toán 210 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 5.681 tỷ đồng…

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 còn chậm, không đúng kế hoạch được duyệt, chậm thoái vốn ra khỏi lĩnh vực bất động sản, ngân hàng theo quy định, trong đó, các Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước của TP.HCM đều đang tạm dừng công tác cổ phần hóa, thoái vốn…

Theo Hải Nam/Kinh Tế Môi Trường