QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 3/2019 cáo nhất là 7,9%

Trong tháng 3, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, lãi trả cuối kì tại Ngân Hàng Phương Đông (OCB) được giữ nguyên so với tháng trước và dao động từ 1% – 7,9%/ năm tùy theo từng kì hạn.

Tháng 3/2019, OCB áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7,9% tại kì hạn 13 tháng và đối với các khoản tiền gửi lớn hơn 500 tỉ đồng của khách hàng cá nhân.

Theo đó, đối với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng đều có lãi suất 1%/năm. Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 1 và 2 tháng lần lượt là 5,3%/năm và 5,45%/năm.

Các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tiền gửi kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng đang được OCB huy động với mức lãi suất là 7,2%/năm. Trong khi các kì hạn từ 9 đến 11 tháng đang được huy động ở mức lãi suất 7,3%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất là 7,8%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 tỉ trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 200 tỉ, mức lãi suất áp dụng là 7,4%

Tương , đối với kì hạn 13 tháng chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên có mức lãi suất tương ứng là 7,9%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất áp dụng tại OCB.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 15 tháng là 7,4%/năm; 18 tháng là 7,45%/năm; 21 tháng là 7,5%/năm; 24 tháng là 7,55%/năm; 36 tháng là 7,6%/năm.

Ngoài ra, OCB cũng cho biết, đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ khi khách hàng gửi số tiến từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1 điểm % so với biểu lãi suất.

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm thông thường, ngân hàng cũng triển khai hình thức tiết kiệm online với mức lãi suất áp dụng cao hơn 0,1 điểm % so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kì hạn.

Đối với tiền gửi không kì hạn mức, lãi suất đang áp dụng là 0,1%/năm.

Theo Hoài Dương/Thời báo chứng khoán