QC 1
Thứ 5, ngày 05/08/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp: VCC, PGV, PJT, NSL, BIC, PAC

Thêm 17 doanh nghiệp trong đó có VCC, PGV, PJT, NSL, BIC, PAC,… vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1, 2 năm 2020.

– CTCP Vinconex 25 (VCC): Ngày 23/7 là ngày ĐKCC nận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2021.

– CTCP Sonadezi Long Bình (SZB): Ngày 26/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

– Tổng Công ty phát điện 3 (PGV): Ngày 26/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 53,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 535 tỷ đồng.

CTCP Sonadezi Long Bình (SZB): Ngày 26/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

– CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT): Ngày 26/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2021. Bên cạnh đó công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 7,68 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu – tỷ lệ phát hành 50%.

– CTCP Điện nước An Giang (DNA): Ngày 27/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2021.

– CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (SSU): Ngày 28/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 5/8/2021.

– CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (CMN): Ngày 28/7 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán 6/8/2021.

CTCP Đường sắt Hạ Long (HLR): Ngày 28/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

– CTCP Cấp nước Sơn La (NSL): Ngày 29/7 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2021.

– CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW): Ngày 30/7 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

– CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ngày 2/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30,65% (01 cổ phiếu nhận 3.065 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2021.

– CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 4/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

– Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Ngày 5/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2021.

– CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD): Ngày 5/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,2% (01 cổ phiếu nhận 1.020 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2021.

– CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX): Ngày 6/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 3/9/2021.

– CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 13/8 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/8/2021.

Theo Minh Thuận/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-bang-tien-cua-17-doanh-nghiep-vcc-pgv-pjt-nsl-bic-pac-98532.html