QC 1
Chủ nhật, ngày 16/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp: QNS, SAF, TTC, NTH, DM7, HGC, BMP, DVP, TVP, BMC, PNT, TUG

Thêm 12 doanh nghiệp QNS, SAF, TTC, NTH, DM7, HGC, BMP, DVP, TVP, BMC, PNT, TUG trên thị trường chứng khoán công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019, 2020, 2021.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp: QNS, SAF, TTC, NTH, DM7, HGC, BMP, DVP, TVP, BMC, PNT, TUG

– CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Ngày 20/1 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

– CTCP Lương thực thực phẩm Safoco (Mã: SAF): Ngày 17/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

– CTCP Gạch men Thanh Thanh (Mã: TTC): Ngày 20/1 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

– CTCP Thủy điện Nước Trong (Mã: NTH): Ngày 10/2 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/2/2022.

– CTCP Dệt may 7 (Mã: DM7): Ngày 20/1 là ngày ĐKCC nhận thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020, tỷ lệ 6,6525% (01 cổ phiếu nhận 665,25%). Thời gian thanh toán 26/1/2022.

– CTCP Quy hoạch và đầu tư xây dựng Hậu Giang (Mã: HGC): Ngày 24/1 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 11/2/2022.

– CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP): Ngày 17/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 10/2/2022.

– CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP): Ngày 18/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/1/2022.

– CTCP Dược TV.Pharm (Mã: TVP): Ngày 17/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/2/2022.

– CTCP Khoáng sản Bình Định (Mã: BMC): Ngày 19/1 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

– CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (Mã: PNT): Ngày 17/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

– CTCP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (Mã: TUG): Ngày 20/1 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lê 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/2/2022.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguofonn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-12-doanh-nghiep-qns-saf-ttc-nth-dm7-hgc-bmp-dvp-tvp-bmc-pnt-tug-108626.html