QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp: HT1, ACE, CAV, ASP, HD2, HAM

Thêm 14 doanh nghiệp HCM, PVC, AVL, VNL, QPH, INK, VSI, CMD trên thị trường chứng khoán công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 và 2021.

Ảnh minh họa.

– CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1): Ngày 10/12 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

– CTCP Bê tông ly tâm An Giang (Mã: ACE): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV): Ngày 13/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/12/2021.

– CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (Mã: ASP): Ngày 9/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

– CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Mã: HD2): Ngày 6/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Vật tư Hậu Giang (Mã: HAM): Ngày 3/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

– CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC – Mã: HCM): Ngày 16/12 là ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán 12/1/2022.

– Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP (Mã: PVC): Ngày 7/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 450 đồng. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

– CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Mã: ACL): Ngày 24/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 600 đồng. Thời gian thanh toán 5/1/2022.

– CTCP Logistics Vinalink (Mã: VNL): Ngày 8/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

– CTCP Thủy điện Quế Phong (Mã: QPH): Ngày 9/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% , tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

– CTCP In Hàng Không (Mã: IHK): Ngày 1/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

– CTCP Đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước (Mã: VSI): Ngày 15/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 14%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CMD): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 12/1/2021.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-14-doanh-nghiep-ht1-ace-cav-asp-hd2-ham-105931.html