QC 1
Thứ 4, ngày 27/10/2021 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp: PVB, SMB, VSC, MLS, PCC, TCO

Thêm 14 doanh nghiệp PVB, SMB, VSC, MLS, PCC, TCO,… trên thị trường chứng khoán công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 và 2021.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

– CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (Mã: PVB): Ngày 1/11 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

– CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (Mã: SMB): Ngày 25/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp). Thời gian thanh toán 5/11/2021.

– CTCP Container Việt Nam (Mã: VSC): Ngày 21/10 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

– CTCP Chăn nuôi Mitraco (Mã: MLS): Ngày 19/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 27,1% (2.710 đồng/cp). Thời gian thanh toán 28/10/2021.

– CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (Mã: PCC): Ngày 21/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

– CTCP Hanel Việt Nam (Mã: HNE): Ngày 22/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,61% (61 đồng/cp). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

– CTCP Môi trường đô thị An Giang (Mã: AGE): Ngày 21/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (200 đồng/cp). Thời gian thanh toán 2/11/2021.

– CTCP Dịch vụ dầu khí Sài Gòn (Mã: SPS): Ngày 22/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Thời gian thanh toán 12/11/2021.

– CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (Mã: VHI): Ngày 15/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39% (139 đồng/cp). Thời gian thanh toán 15/11/2021.

– CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Mã: VLA): Ngày 25/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

– CTCP VIMC Logistics (Mã: VLG): Ngày 15/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (300 đồng/cp). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

– CTCP Thế kỷ 21 (Mã: C21): Ngày 26/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (400 đồng/cp). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

– CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (Mã: BLN): Ngày 18/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3% (230 đồng/cp). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

– CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Mã: TCO): Ngày 25/10 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (600 đồngcp). Thời gian thanh toán 8/11/2021.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-14-doanh-nghiep-pvb-smb-vsc-mls-pcc-tco-103779.html