QC 1
Chủ nhật, ngày 16/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp: VCS, MGG, WSB, PHR, PNJ, MPC, THI, IST

Thêm 18 doanh nghiệp VCS, MGG, WSB, PHR, PNJ, MPC, THI, IST,… trên thị trường chứng khoán công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 và 2021.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

– CTCP Vicostone (VCS): Ngày 10/12 là ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

– Tổng Công ty Đức Giang – CTCP (MGG): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

– CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 14/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Ngày 7/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2021.

– CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 11/1/2021.

– CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Thiết bị điện (THI): Ngày 17/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/1/2022.

– CTCP Tân cảng Sóng Thần (IST): Ngày 9/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

– CTCP Thủy điện Đắk Đoa (HPD): Ngày 17/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/1/2022.

– CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ngày 31/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2022.

– CTCP Cao su Bà Rịa (BRR): Ngày 20/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 1/4/2022.

– CTCP Cao su Tân Biên (RTB): Ngày 8/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian tanh toán 20/12/2021.

– CTCP Cao su Tây Ninh (TRC): Ngày 16/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/1/2022.

– CTCP Chiếu sáng công cộng Tp Hồ Chí Minh (CHS): Ngày 9/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 (tỷ lệ 6,5%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 4%), tổng tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

– CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM): Ngày 15/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2022.

– CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (DUS): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

– CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

– CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT): Ngày 10/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-18-doanh-nghiep-vcs-mgg-wsb-phr-pnj-mpc-thi-ist-106285.html