QC 1
Thứ 2, ngày 24/02/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp niêm yết

Tổng hợp lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, HOSE và UPCOM.     

Trong đó, có doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất là CTCP Kỹ thuật và ô tô Trường Long trả với tỷ lệ 20%.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp như sau:

– CTCP Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp (UPCOM – Mã: ABI): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 5/3/2020.

– CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (UPCOM – Mã: EAD): Ngày 3/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 12/2/2020.

– CTCP Kỹ thuật và ô tô Trường Long (HOSE – Mã: HTL): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/2/2020.

– CTCP Constrexim số 8 (HNX – Mã: CX8): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2020.

– CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (HNX – Mã: VCM): Ngày 3/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

– CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE – Mã: HVH): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 6/2/2020.

– CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (HNX – Mã: DNC): Ngày 18/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Lâm Tuyền/Thời báo Chứng khoán

Xem bài gốc

https://tbck.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-7-doanh-nghiep-niem-yet-58283.html