QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp trong tháng 11/2022

Tháng 11 này, có nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021, 2022. QLT trả cổ tức với tỷ lệ khá cao.

Công ty CP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (Mã QLT): Ngày 15/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 22,93% (1 cổ phiếu được nhận 2.293 đồng). Thời gian thực hiện là 21/11/2022.

Công ty CP Sơn Á Đông (Mã ADP): Ngày 15/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 6% ( 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 6/12/2022.

Công ty CP Đông Hải Bến Tre (Mã DHC): Ngày 15/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2022.

Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (Mã GLT): Ngày 16/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 29/11/2022.

Công ty CP Sonadezi Long Bình (Mã SZB): Ngày 25/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 12%(1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 23/12/2022.

Công ty CP Thủy điện Bình Định (Mã TDB): Ngày 5/12/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2022.

Theo Mai Lan/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-cua-6-doanh-nghiep-trong-thang-112022-51865.htm