QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp cuối tháng 8

Nửa cuối tháng 8, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2020, 2021 và các đợt năm 2022.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã RAL): Ngày 29/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 8/9/2022.

TCP Cấp nước Đà Nẵng (Mã DNN): Ngày 24/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày thanh toán là 9/9/2022.

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp cuối tháng 8

CTCP Địa ốc Tân Bình (Mã TBR): Ngày 25/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 15/9/2022.

CTCP PVI (Mã PVI): Ngày 31/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 33% (1 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng). Ngày thanh toán là 30/9/2022

CTCP Thép Nhà Bè – VNSteelL (Mã TNB): Ngày 31/8/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 6,5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện là 23/9/2022. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26%.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (Mã PMC): Ngày 5/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 20/9/2022.

CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Mã CEG): Ngày 5/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 26/9/2022.

CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Mã BLN): Ngày 6/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 2,1% (1 cổ phiếu được nhận 210 đồng). Ngày thanh toán là 15/9/2022.

CTCP Thủy điện Bình Định (Mã BLN): Ngày 15/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 215% (1 cổ phiếu được nhận 1.50 đồng). Ngày thanh toán là 5/10/2022.

CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (Mã XLV): Ngày 16/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện là 5/10/2022.

CTCP Văn hóa Tân Bình (Mã ALT): Ngày 21/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 22/10/2022.

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (Mã DIH): Ngày 20/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 20/10/2022.

Theo Anh Khôi/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-cua-cac-doanh-nghiep-cuoi-thang-8-145230.html