QC 1
Thứ 5, ngày 29/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền và chia cổ tức của 18 doanh nghiệp trong tháng 12

Trong tháng 12/2023, các doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức của các đợt năm 2020, 2022 và 2023. Tỷ lệ cổ tức cao nhất lên tới 46% mệnh giá cổ phần.

Theo tổng hợp từ các sở HoSE, HNX và UpCoM, các doanh nghiệp triển khai chốt danh sách cổ đông, thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, đem lại khoản lợi tức đáng kể dịp cuối năm. Đồng thời, tạo không khí sôi động cho giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây (UPCoM: WSB):Ngày 18/12 sẽ trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (HNX: NTP):Ngày 20/12 sẽ trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH):Ngày 28/12 sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.445 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12. Với hơn 124,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBH cần chi khoảng 304 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. 

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG):Ngày 28/12 sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC): Ngày 22/12 sẽ trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 46%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12. Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMC sẽ chi khoảng 43 tỷ đồng để thanh toán, dự kiến từ 22/12/2023.

Các doanh nghiệp chia cổ tức cho cổ đông trong tháng 12. 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3): Ngày 15/12 sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Công ty CP Phát triển Hàng hải (HNX: VMS): Ngày 22/12 sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP): Ngày 25/12 sẽ trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Tổng công ty Sông Đà – Công ty CP (UPCoM: SJG):Ngày 28/12 sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM): Ngày 27/12 sẽ trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/12.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã TV2): Ngày 12/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 22/12/2023.

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã QTP): Ngày 12/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 7,5% (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày thanh toán là 31/1/2023.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Mã HU4): Ngày 13/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 27/12/2023.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã THG): Ngày 15/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 4/1/2024.

Công ty CP Kim khí Thăng Long (Mã KTL): Ngày 15/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5,5% (1 cổ phiếu được nhận 550 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2023.

Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI (Mã CLH): Ngày 18/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2023.

Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (Mã LGC): Ngày 26/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/3/2023 (tỷ lệ chi trả lần lượt là 6%, 8% và 6%).

Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam (Mã CSV): Ngày 29/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 9/1/2024.

Theo Hải Nam/Tạp chí Việt – Mỹ

Nguồn: https://vietmy.net.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/lich-chot-quyen-va-chia-co-tuc-cua-18-doanh-nghiep-trong-thang-12-491751.html