QC 1
Thứ 2, ngày 30/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) giải trình lợi nhuận tăng 36% sau kiểm toán

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (UpCOM: BSR) vừa công bố giải trình nguyên nhân chênh lệch số liệu và ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2018…

Theo đó, trên báo cáo tài chính riêng, tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán tăng hơn 74 tỷ đồng từ mức 200,76 tỷ đồng lên 274,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 66,62 tỷ đồng từ mức 184,12 tỷ đồng lên 250,74 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36,18% so với số liệu công ty tự lập.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, tổng lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng gần 83 tỷ đồng lên 253,42 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 76,1 tỷ đồng lên mức 226,1 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng 50,72%.

Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, BSR đã đưa ra một số lý do như: Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại báo cáo tài chính kiểm toán giảm 56 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, sản phẩm) sau kiểm toán cao hơn so với trước kiểm toán (nguyên nhân: do bình quân giá dầu thô, sản phẩm cả tháng 01/2019 cao hơn thời điểm ngày 14/01/2019).

Bên cạnh đó, khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư được điều chỉnh giảm 16 tỷ đồng do số lỗ của công ty con – CTCP Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung – được điều chỉnh thấp hơn số liệu trước kiểm toán.

Công ty cũng đã giải trình về việc kiểm toán cũng đưa ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh trên báo cáo tài chính.

Kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiến ngoại trừ về việc xác định giá trị tổn thất cho khoản đầu tư vào CTCP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) tương đương với giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, và quyết định sử dụng toàn bộ khoản giá trị dự phòng đã trích lập để bù lỗ tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần với số tiền khoảng 536 tỷ đồng. Trong khi đó giá trị tổn thất có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Do vậy kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị khoản tổn thất này.

Giải trình về vấn đề này, BSR cho rằng, Công ty đã xác đinh giá trị khoản đầu tư vào BSR-BF theo số lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của công ty con này tương ứng với tỷ lệ góp vốn của BSR vào đó. Do vậy toàn bộ khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp khoản tổn thất đầu tư.

Kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh về việc số liệu trên báo cáo tài chính của công ty lập cho kỳ hoạt động từ 01/07/2018 (ngày công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần), tuy nhiên số liệu đầu kỳ lấy trên số liệu mà các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện việc kiểm tra, phê duyệt quyết toán cổ phần hóa công ty.

Kiểm toán cũng nhấn mạnh việc Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tạm ghi tăng nguyên giá các tài sản cố định của Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất với số tiền 1.790 tỷ đồng trong năm 2014. Tại ngày lập báo cáo cáo tài chính hợp nhất này, BSR-BF đang trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Giá trị quyết toán nhà máy sẽ được điều chỉnh (nếu có) khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền là HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đánh giá các kế hoạch hoạt động và tài chính của BSR-BF bao gồm hợp đồng hợp tác với một đối tác để vận hành lại nhà máy và cho rằng cơ sở lập báo cáo tài chính của BSR-BF theo nguyên tắc hoạt động liên tục là phù hợp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BSR giao dịch thiếu khởi sắc khi xác lập phiên giảm thứ 7 liên tiếp. Đầu phiên chiều ngày 26/03, giá cổ phiếu BSR giảm nhẹ 0,8% xuống 12.800 đồng/CP và tính từ phiên 15/3 đến nay, BSR đã giảm 10,16%. Khối lượng khớp lệnh đạt 1.148.900 đơn vị.

Theo Quân Vương/Thời báo chứng khoán