QC 1
Thứ 7, ngày 06/03/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lợi nhuận Dược Hậu Giang tăng trưởng 17% trong năm COVID-19

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2020, ghi nhận doanh thu giảm nhưng lợi nhuận năm 2020 lại tăng 17%.

Lợi nhuận Dược Hậu Giang tăng trưởng 17% trong năm COVID-19.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý IV/2020 với doanh thu thuần giảm 5% còn 1.212 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm 10% nên biên lợi nhuận được cải thiện từ 44% lên 47%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 4% lên 233 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24%, xuống 85 tỷ đồng. Kết quả, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế tăng 3% lên 209 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu công ty đạt 3.756 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2019. Dù vậy, lãi sau thuế Dược Hậu Giang vẫn tăng 17% lên 739 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2020, tỷ lệ thực hiện kế hoạch của công ty là 97% về doanh thu và 114% về chỉ tiêu lợi nhuận.

Dược Hậu Giang lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng trong năm 2020 là do doanh thu hàng sản xuất tăng và tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực của công ty. Bên cạnh đó, triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí; chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm để phù hợp với giai đoạn dịch Covid-19.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DHG tăng 7% lên 4.447 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2020 là 816 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu kỳ. Trong đó, dư nợ đi vay ngắn hạn là 212 tỷ đồng, công ty không vay nợ dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 22/1, cổ phiếu DHG giảm 1.200 đồng xuống mức 104.200 đồng/cổ phiếu.

Theo Lâm Tuyền/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-duoc-hau-giang-tang-truong-17-trong-nam-covid-19-86808.html