QC 1
Thứ 7, ngày 05/12/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Lợi nhuận sau thuế của Công trình Viettel quý III tăng 46%, đạt gần 70 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính quý 3/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (UPCoM – Mã: CTR), doanh thu thuần Công ty đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán giảm 22,5% nên lợi nhuận gộp tăng 40% lên mức 115 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu quý III, mảng vận hành khai thác nhà trạm và ứng cứu thông tin (UCTT) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 857 tỷ đồng (55,3%), tăng 14% so với cùng kỳ. Mảng hợp đồng xây lắp đem về cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành viễn thông này gần 380 tỷ đồng, tăng 22% và chiếm 24,5% tổng doanh thu. Tiếp đến là mảng giải pháp tích hợp và bán hàng thương mại với tỷ trọng 18,8%, đạt 291 tỷ đồng, tăng 56%.

Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 46% lên mức gần 70 tỷ đồng và đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất của Công trình Viettel kể từ khi công bố báo cáo tài chính từ quý II/2012.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Công Trình Viettel theo quý. Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng 35% và hoàn thành gần 85% kế hoạch cả năm 2020 (199 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 3.461 tỷ đồng, tăng 41% so với số đầu năm, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 2.879 tỷ đồng (tăng 35%). Doanh nghiệp có 967 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 20%), trong đó 307 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn. Tuy nhiên, khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 55% lên 1.406 tỷ đồng, trong đó, 2 khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu ngắn hạn khác tăng lần lượt 47% và 106%. Nguyên giá bất động sản đầu tư cho thuê đạt 195 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 7,2 lần đầu năm.

Công ty có 2.501 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 60% đầu năm, trong đó chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng 58% lên 2.477 tỷ đồng (thời điểm cuối quý II là 2.078 tỷ đòng). Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, phần người mua trả tiền trước ngắn hạn lên gấp 5 lần và ở mức 197 tỷ đồng. Phải trả người lao động cũng tăng 65% lên 920 tỷ đồng. Chi phí trả trước ngắn hạn tăng 67% lên 796,6 tỷ đồng. Công ty vay và nợ thuê tài chính dài hạn 23 tỷ đồng trong khi cuối năm trước không có khoản này.

Trên thị trường chứng khoán, sau 3 phiên giảm liên tiếp trong tuần này, cổ phiếu CTR của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đã lấy lại sắc xanh trong ngày 29/10. Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần (30/10), cổ phiếu CTR tăng tiếp tục tăng 1,3% (tương ứng mức tăng 600 đồng/cp), hiện đang đứng ở mức 47.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 189.200 đơn vị.

Biến động cổ phiếu CTR trong một tháng trở lại đây. Nguồn cafef

Theo Nguyễn Thanh (t/h)/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-cong-trinh-viettel-quy-iii-tang-46-dat-gan-70-ty-dong-80701.html