QC 1
Chủ nhật, ngày 19/05/2024 | Hotline: 0889.066.066

Long An: Dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa có quy mô 188ha

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa có tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng, sẽ tiến hành cho thuê lại quyền sử dụng đất từ tháng 10/2021.

Dự án có quy mô 188 ha được thực hiện với tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là 468 tỷ đồng. Dự án thực hiện trong 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Địa điểm thực hiện tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Về tiến độ dự án, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện từ tháng 7/2019 đến 12/2020; từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 10/2021, tiến hành cho thuê lại quyền sử dụng đất.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long Anh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung tiếp thu và giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh; tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo Minh Anh/Thương Gia