QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ kỷ lục hơn 4.700 tỷ đồng dù lãi đậm nhờ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu

 Báo cáo tài chính năm 2021 của Manulife Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế bị âm 5.927 tỷ đồng và sau thuế lỗ 4.741 tỷ đồng. Sau hơn chục năm kinh doanh tại Việt Nam, hãng bảo hiểm nay vẫn đang lỗ lũy kế 7.960 tỷ đồng.

Năm 2021 Manulife Việt Nam bất ngờ lỗ kỷ lục hơn 4.700 tỷ đồng

Công ty TNHH Manulife Việt Nam vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả kinh doanh sa sút bất ngờ. Cụ thể, năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 24.144 tỷ đồng, tăng 22,6% so với mức thực hiện năm 2020.

Còn doanh thu hoạt động tài chính tăng 8,5% so với năm 2020, đạt 5.068 tỷ đồng. Trong đó lãi từ đầu tư trái phiếu tăng 20,8%, lãi từ mua bán cổ phiếu tăng 621%, tương đương lần lượt đạt 2.357 tỷ đồng và 1.352 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng mạnh ở mức gần 65,7%, lợi nhuận từ hoạt động này chỉ nhích nhẹ gần 2%, đạt 4.261 tỷ đồng.

Ngoài ra, Manulife Việt Nam ghi nhận thu nhập khác tăng gấp đôi lên 1.525 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2021, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 41%, đạt hơn 27.793 tỷ đồng. Trong đó chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm là hơn 24.309 tỷ đồng, chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bao gồm chi phí hoa hồng và chi phí khác) là hơn 3.483 tỷ đồng.

Chi phí tăng mạnh hơn doanh thu khiến Manulife Việt Nam lỗ gộp hơn 3.649 tỷ đồng, trong khi năm 2020 ghi nhận lãi gộp hơn 33,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của Manulife Việt Nam bị âm 5.927 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 4.741 tỷ đồng, gấp 2,9 lần khoản lỗ năm 2020 bất chấp doanh thu tăng trưởng mạnh.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Manulife Việt Nam

Tính đến 31/12/2021, Manulife Việt Nam ghi nhận số lỗ lũy kế lên tới 7.960 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2020. Điều này có thể lý giải được trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài hơn 2 năm qua khiến các doanh nghiệp bảo hiểm chịu áp lực rất lớn trong việc chi trả viện phí, dịch vụ y tế, các nghĩa vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt 92.967 tỷ đồng, tăng 50% so với thời điểm đầu năm.

Báo cáo tài chính năm 2021 cho thấy, các khoản đầu tư ngắn hạn của Manulife Việt nam tăng 36,5%, đạt hơn 14.424 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư vào cổ phiếu là hơn 5.810 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngắn hạn tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 6.527 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Manulife Việt Nam rót hơn 685 tỷ đồng vào đầu tư ngắn hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong khi đầu năm 2021 không ghi nhận giá trị ở khoản mục này.

Các khoản đầu tư dài hạn cũng tăng 37% so với đầu năm, đạt hơn 53.746 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính quyền địa phương.

Hiện, vốn điều lệ của Manulife Việt Nam đã tăng từ 13.095 tỷ đồng lên 22.220 tỷ đồng, tăng trưởng gần 70% trong năm qua, vươn lên vị trí số 1 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất, vượt mặt Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD). Nhưng do khoản lỗ luỹ kế chưa phân phối 7.960 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2021 nên vốn chủ sở hữu của công ty sụt giảm chỉ còn hơn 14.385 tỷ đồng, thấp hơn giá trị của vốn điều lệ.

Mặc dù Manulife Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh bảo hiểm đều đặn trong giai đoạn năm 2015-2021, công ty này chỉ báo lãi năm 2016 và 2019 lần lượt đạt 372 tỷ đồng và 1.031 tỷ đồng. Còn các năm khác công ty đều báo lỗ sau thuế từ 312 tỷ đồng – 4.741 tỷ đồng.

Theo Hải Hà/Doanh nghiệp và Thương hiệu

Nguồn: https://doanhnghiepthuonghieu.vn/manulife-viet-nam-nam-2021-lo-ky-luc-hon-4-700-ty-dong-du-lai-dam-nho-dau-tu-trai-phieu-co-phieu-p39345.html