QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Mirae Asset hướng tới mục tiêu top 5 thị phần môi giới trên HoSE năm 2024

Năm 2024, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HoSE của công ty vào top 5.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến diễn ra ngày 13/3 tới đây, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2024 lần lượt là 2.730 tỷ đồng và 913 tỷ đồng, tăng 8,5% và 23,4% so với thực hiện năm trước.

Mirae Asset hướng tới mục tiêu top 5 thị phần môi giới trên HoSE năm 2024

Năm 2024, MAS cho biết sẽ đẩy mạnh mở rộng hoạt động môi giới chứng khoán với mục tiêu nâng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HoSE của công ty vào top 5. Trước đó trong năm 2023, thị phần môi giới công ty ghi nhận 5,06% (top 6) trên sàn HoSE; 3,54% (top 6) trên sàn HNX và 2,27% (top 8) trên thị trường phái sinh.

Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống và đội ngũ công nghệ, đồng thời nỗ lực tuân thủ các quy định thử nghiệm hệ thống KRX.

Ngoài ra, MAS cũng đang xây dựng hệ thống phần mềm riêng với sự hỗ trợ từ tập đoàn mẹ Hàn Quốc, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán có hệ thống giao dịch tốt hàng đầu thị trường, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Đáng chú ý, công ty cho biết đang triển khai và phát triển kênh giao dịch không môi giới để đón đầu làn sóng đầu tư vào thị trường chứng khoán của đông đảo nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường; đồng thời chuẩn bị nguồn lực và tài chính để phục vụ tổ chức nước ngoài.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Chứng khoán Mirae Asset (Đơn vị tính: Đồng)

Tại đại hội lần này, MAS cũng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là trả cổ tức 7%/năm đối với cổ đông mua cổ phần ưu đãi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sẽ được cộng dồn vào vốn chủ sở hữu.

Một nội dung khác MAS dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thông qua là việc miễn nhiệm 3 cá nhân khỏi vị trí thành viên ban kiểm soát. Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng muốn bổ nhiệm ông Jung Ho RHEE giữ chức trưởng ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thu Vân và bà Mai Diệu Trúc làm thành viên ban kiểm soát.

Năm ngoái (2023), doanh thu của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset đạt 2.515 tỷ đồng, giảm 5%; lợi nhuận trước thuế đạt 740 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với thực hiện năm trước.

Số lượng tài khoản chứng khoán cơ sở tại MAS năm 2023 là hơn 91.000 tài khoản, giảm 25% so với năm trước; ngược lại, số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh tăng 36%, đạt trên 37.000 tài khoản.

Theo Linh Đan/Kinh tế Chứng khoán