QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Ngân hàng LienVietPostBank: Lợi nhuận sau thuế tăng 57% trong năm 2022, vượt kế hoạch

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) công báo báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022, với lợi nhuận sau thuế tăng 56% so với năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng LienVietPostBank cho biết, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý 4/2022 chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2.772 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thì tăng 71% so với quý cùng kỳ năm 2021, đạt 2.173 tỷ đồng.

Đáng chú ý, LienVietPostBank kinh doanh ngoại hối bị lỗ 14,79 tỷ đồng và lỗ từ hoạt động khác (12,10 tỷ đồng). Nhưng lãi từ hoạt động dịch vụ lại tăng 183%, đạt 882 tỷ đồng.

Sau khi khấu từ, ngân hàng LienVietPostBank đạt lợi nhuận sau thuế là 867 tỷ đồng, tăng khá khiêm tốn so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, do lãi vẫn cao, nên ngân hàng này trích lập dự phòng rủi ro riêng trong quý 4/2022 lên tới 1.306 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ.

Ngân hàng LienVietPostBank thu được 4.510 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 57% so với năm 2021.

Tính chung cả năm 2022, ngân hàng LienVietPostBank đạt lãi trước thuế gần 5.690 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước dù tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Nếu so với kế hoạch 4.800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, ngân hàng này đã vượt 19% mục tiêu.

Nhìn chung kết quả kinh doanh của ngân hàng LienVietPostBank tăng trưởng so với năm trước nhờ tăng thu cả nguồn thu chính lẫn thu từ dịch vụ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11.900 tỷ đồng và thu từ dịch vụ gần 1.662 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 94%.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi gần 343 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ gần 1,2 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng thu được khoản lãi 201,15 tỷ đồng trong khi năm trước chỉ thu được gần 34 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng LienVietPostBank tăng đến 79%, thu được 8.863 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng này đã dành ra gần 3.174 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,4 lần so với năm 2021, tương đương tăng 104%.

Sau khi khấu trừ, Ngân hàng LienVietPostBank thu được 4.510 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 57% so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của tổ chức tín dụng này tăng 13% so với đầu năm, lên mức 327.746 tỷ đồng. Trong đó, một số chỉ tiêu biến động mạnh như tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 47% (đạt 31.367 tỷ đồng); cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm 43% (còn 658 tỷ đồng) và cho vay khách hàng tăng 13% (đạt 235.507 tỷ đồng),…

Về phần nguồn vốn, tiền gửi và vay Chính phủ, ngân hàng Nhà nước của ngân hàng LienVietPostBank tăng 81% so với đầu năm, tương đương 3.073 tỷ đồng; tiền vay các tổ chức tín dụng khác lại giảm 80%, còn 1.965 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng tăng 20%, tương đương 215.888 tỷ đồng,…

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 của ngân hàng LienVietPostBank tăng 20% so với đầu năm, chiếm 3.427 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất, kết quả đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,37% đầu năm lên 1,46%.

Theo Thiên Ân/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/ngan-hang-lienvietpostbank-loi-nhuan-sau-thue-tang-57-trong-nam-2022-vuot-ke-hoach-54306.htm