QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Ngân hàng NCB dự kiến tăng vốn gấp đôi nhờ phát hành riêng lẻ 620 triệu cổ phiếu

NCB dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 620 triệu cổ phiếu để tăng điều lệ vốn từ 5.601,5 tỷ đồng lên 11.801,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong các năm từ 2023 đến 2025. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp…

NCB dự kiến tăng vốn gấp đôi nhờ phát hành riêng lẻ 620 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB ( mã chứng khoán: NVB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại 16 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2022. Quy mô khách hàng mục tiêu là 1 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng NCB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 94.500 tỷ đồng , tăng 5,2% so với năm trước. Huy động khách hàng đạt 78.000 tỷ, cho vay khách hàng đạt 57.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,3% và 20,9%.

Trong năm 2023, ngân hàng NCB cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.601,5 tỷ đồng lên 11.801,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 6.200 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 111% vốn điều lệ của NCB tại thời điểm chào bán.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 620 triệu cổ phiếu có thể một hoặc nhiều đợt tùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành là trong các năm từ 2023 đến 2025. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm phát hành. Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích của đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng NCB bao gồm nhưng không giới hạn việc cải tạo, nâng cấp hình ảnh thương hiệu, xây dựng nhận diện thương hiệu, công nghệ và chuyển đổi số, bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh…

cổ phiếu ngân hàng NCB
Trong phiên giao dịch trưa ngày 21/3, giá cổ phiếu NVB niêm yết ở mức 15.100 đồng/cổ phiếu

Trong năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 309 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cam kết với Ngân hàng Nhà nước, NCB sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để trích lập các khoản cần xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, do đó lợi nhuận trước thuế của NCB còn lại 1,2 tỷ đồng.

Tại đại hội, ngân hàng NCB cũng sẽ trình cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, tiếp tục không chia cổ tức. Lợi nhuận của Công ty AMC sẽ chuyển toàn bộ về Ngân hàng để thực hiện trích/bù đắp/bổ sung các khoản chi phí thuộc phương án cơ cấu lại.

Ở diễn biến khác, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Hà Giang, Trưởng Ban Kiểm soát và bà Trần Thị Minh Huệ, thành viên Ban kiểm soát. Sau khi miễn nhiệm 2 thành viên này, ngân hàng cũng sẽ bầu bổ sung thành viên mới cho Ban Kiểm soát.

Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu gồm bà Đỗ Thị Đức Minh và ông Nguyễn Văn Quang. Trong đó, bà Minh hiện là Phó Tổng giám đốc của ngân hàng NCB. Ông Nguyễn Văn Quang hiện là Trưởng phòng Thanh tra Tài chính Kế toán của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của ngân hàng NCB dự kiến được tổ chức vào ngày 7/4 tại Hà Nội.

Theo Thảo Trần/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/ngan-hang-ncb-du-kien-tang-von-gap-doi-nho-phat-hanh-rieng-le-620-trieu-co-phieu-55627.htm