QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Ngày 15/10 Chứng khoán Bảo Việt chốt cổ tức đợt 2 năm 2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức đợt 2 của năm 2018 vào ngày 15/10/2019. Tỷ lệ cổ tức là 3% bằng tiền mặt.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chứng khoán Bảo Việt sẽ thực hiện thanh toán chia cổ tức đợt 2 của năm 2018 với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông được nhận 300 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức là 20/11/2019. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2018.

Trước đó, Ðại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của BVSC đã thông qua nội dung chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, cao hơn mức 7% mà Đại hội cổ đông năm trước đã thông qua.

Trong đó, phần cổ tức tiền mặt 7%, tương ứng với tổng giá trị 50,54 tỷ đồng đã được BVSC chốt quyền nhận cổ tức này vào tháng 12/2018 và thanh toán vào tháng 2/2019. Còn 3% cổ tức tiền mặt, tương ứng 21,66 tỷ đồng sẽ được công ty thanh toán trong tháng 11 năm nay. Năm 2017, BVSC trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7% và là lần đầu tiên công ty trả cổ tức tiền mặt kể từ năm 2007.

Dự kiến, năm 2019, BVSC sẽ duy trì phương án cổ tức 10% bằng tiền mặt như hai năm qua.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, BVSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 547,79 tỷ đồng hoàn thành 108,69% so với kế hoạch, trong đó doanh thu đã thực hiện là 464,20 tỷ đồng, vượt 2,25% so với mức kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 103,53 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 131,65 tỷ đồng vượt 7,91% so với mức kế hoạch 122 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 145 và 128 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện và lợi nhuận sau thuế thực hiện lần lượt là 146 và 126 tỷ đồng.

BVSC xác định, định hướng kinh doanh năm 2019 là tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn.

Theo Hải Hà/Thương Gia