QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Nhận định chứng khoán ngày 05/8: Xu hướng thị trường phái sinh và chứng quyền

Vietstock vừa đưa ra nhận định về thị trường phái sinh và giao dịch chứng quyền cho phiên giao dịch ngày 05/08. Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.    

Chứng khoán phái sinh: Duy trì sự thận trọng với các nhịp rung lắc trong phiên

Nguồn: Vietstock

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 05/08/2019, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003 đều đang có giá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào GB05F2003 trong thời gian tới do hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Thị trường chứng quyền: Sự phân hóa trong từng nhóm

Nguồn: Vietstock

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 04/08/2019, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Các chứng quyền CHPG1903 và CMWG1901 là hai mã chứng quyền được định giá hấp dẫn nhất hiện nay. Sự giảm điểm của thị trường cơ sở có những tác động tiêu cực đến thị trường chứng quyền. Điều này khiến cho các chứng quyền CHPG1903 và CMWG1901 trở nên kém hấp dẫn giới đầu tư.

Theo Anh Khang T/h/Thời Báo Chứng Khoán