QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Nợ có khả năng mất vốn MBBank tăng 40%

Tổng nợ xấu MBBank tại thời điểm 30/9 là hơn 3.111 tỷ đồng, tăng 23%, trong đó nợ có khả năng mất vốn MBBank tăng 40% lên hơn 1.345 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, mã chứng khoán MBB) vừa công bố báo cáo tàì chính riêng lẻ quý III với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Theo đó, dù tăng 19% trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhưng lãi trước thuế riêng lẻ lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn tăng 29%, đạt hơn 7.086 tỷ đồng; lãi ròng hơn 5,748 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm đạt gần 10.741 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ 2018.

Hầu hết các hoạt động kinh doanh chính đều mang lại kết quả khả quan. Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ tăng 60%, kinh doanh ngoại hối tăng 62%, chứng khoán đầu tư tăng 72% lần lượt đạt 1.204 tỷ đồng, 492 tỷ đồng và 363 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 60% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.587 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ dịch vụ lần lượt đạt hơn 3,734 tỷ đồng và 368 tỷ đồng, tăng 16% và 38%.

Lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 2.780 tỷ đồng và gần 2.273 tỷ đồng, tăng 39% và 41%.

Cho vay khách hàng của MBB tại ngày 30/9 ở mức 230.143 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ. Trong khi tiền gửi của khách hàng đạt hơn 255.627 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ.

Đáng nói, 9 tháng đầu năm, nợ xấu của MBB tăng 23% so với đầu kỳ, cao hơn mức tăng 11% của cho vay khách hàng, chiếm gần 3.112 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng đến 40%, lên mức 1.345 tỷ đồng.

Nợ dưới chuẩn và nợ nghi ngờ cũng tăng lần lượt 9,2% và 15,6%, ghi nhận hơn 952 tỷ đồng và gần 814 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 1,22% lên mức 1,35%.

Trên sàn chứng khoán, mã MBB đang giao dịch mức 23.450 đồng mỗi cổ phiếu và có diễn biến khá tốt. Trong 6 ngày giao dịch gần nhất , mã này tăng 4,69%, tương đương mỗi cổ phiếu thêm 1.050 đồng.

Theo Thời báo chứng khoán