QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Novaland lãi hơn 1.800 tỷ đồng sau 6 tháng, thực hiện 28% kế hoạch lợi nhuận năm

Kết thúc quý 2/2022, Novaland ghi nhận hơn 4.628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã chứng khoán NVL) vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất quý 2/2022.

Theo đó, doanh thu thuần của Novaland trong quý 2 đạt gần 2.660 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Đồng thời, giá vốn bán hàng giảm 9% giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 1.128 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Novaland còn ghi nhận gần 1.651 tỷ đồng doanh thu từ mảng tài chính, tăng xấp xỉ 24%. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ tăng mạnh từ 118 tỷ lên hơn 218 tỷ, song chi phí tài chính chung lại giảm 37% về 1.152 tỷ do chi phí liên quan đến các khoản vay giảm mạnh.

Tuy nhiên, do không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến hàng nghìn tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận sau thuế của Novaland giảm 41% so với cùng kỳ, đạt 772 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt 4.615 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 34,5% và 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng kinh doanh đầu năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 13% và 28% chỉ tiêu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ bán hàng của Novaland đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; còn doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 239.277 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong đó, phần tăng chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn khác (30.836 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm), được thuyết minh là tiền đặt cọc mua cổ phần, chuyển nhượng vốn góp; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và dự án; hợp tác đầu tư phát triển dự án…

Đồng thời, danh mục hàng tồn kho cũng tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận hơn 125.506 tỷ đồng, chiếm tới 52,5% tổng tài sản; chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

94% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 117.967 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt hơn 17.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, Novaland đã chi hơn 16.000 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác, gấp đôi so với cùng kỳ. Riêng trong quý 2, Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn) đã nhận chuyển nhượng 99,01% vốn tại CTCP Đầu tư Du lịch Trùng Dương – chủ đầu tư Khu du lịch Trùng Dương tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Novaland cũng đã hoàn tất mua lại 72,62% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley – chủ đầu tư Khu đô thị Aqua Waterfront City (Đồng Nai) – với giá phí 2.000 tỷ đồng.

Ngược lại, tập đoàn đã thoái vốn tại hai Công ty TNHH Vườn Bách Thảo Hồ Tràm với tổng giá trị chuyển nhượng 19.800 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Nova SQN với tổng giá trị chuyển nhượng gần 806 tỷ đồng.

Theo Minh Anh/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/novaland-lai-hon-1800-ty-dong-sau-6-thang-thuc-hien-28-ke-hoach-loi-nhuan-nam-48570.htm