QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định làm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongABank) vừa công bố Quyết định 1289 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc DongABank giữ chức vụ Chủ tịch ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau, là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế, có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

Trước khi làm Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Tùng làm Phó tổng giám đốc ngân hàng này.

Ông cũng từng làm Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP. HCM.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đông Á mới sau khi ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM từ ngày 1/8.

Ngân hàng Đông Á là tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước từ năm 2015 đến nay, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Với biến động nhân sự nêu trên, Hội đồng Quản trị DongABank hiện gồm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch, các thành viên ông Trần Văn Đình (tham gia tháng 6/2010), ông Nguyễn Đình Trường (tháng 6/2010), ông Huỳnh Phương (tháng 4/2019). Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được Hội đồng Quản trị DongABank đồng ý, đang chờ Đại hội Cổ đông gần nhất thông qua.

Theo Trần Lê/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/ong-nguyen-thanh-tung-duoc-chi-dinh-lam-chu-tich-ngan-hang-dong-a-20180504224271922.htm