QC 1
Chủ nhật, ngày 14/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Ông Trịnh Văn Quyết trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways vừa trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII.

Ông Trịnh Văn Quyết trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 mới đây đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) với 114 đại biểu.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch (2 Phó chủ tịch chuyên trách và 4 Phó chủ tịch kiêm nhiệm) Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) tiếp tục được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch khoá XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Các Phó chủ tịch chuyên trách gồm: bà Lê Thị Kim Thanh và ông Trần Đức Long. 4 Phó chủ tịch kiêm nhiệm gồm các ông: Phạm Gia Túc; Trần Công Phàn; Nguyễn Văn Du và Nguyễn Khánh Ngọc.

Đại hội cũng thông qua danh sách 25 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, gồm: ông Trần Dũng Anh; ông Nguyễn Ngọc Anh; ông Dương Thành Bắc; ông Nguyễn Văn Du; bà Võ Thị Kim Hồng; ông Nguyễn Văn Huệ; ông Dương Đình Khuyến; ông Trần Đức Long; ông Phan Trung Lý; ông Quản Văn Minh; ông Nguyễn Khánh Ngọc; ông Trần Công Phàn; ông Nguyễn Văn Quyền; ông Nguyễn Bá Sơn; ông Đinh Dũng Sỹ; ông Lê Minh Tâm; ông Lê Xuân Thân; bà Lê Thị Kim Thanh; ông Nguyễn Tiến Thanh; ông Ngô Trung Thành; ông Lê Xuân Thảo; ông Phạm Gia Túc; ông Nguyễn Hồng Tuyến; ông Trần Ngọc Vinh.

Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII còn có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Theo Lệ Chi/VietnamFinance