QC 1
Thứ 3, ngày 16/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

PGBank bị UBCKNN phạt nặng vì dính loạt vi phạm

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – PGBank (UPCOM: PGB) với tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng do nhiều lỗi vi phạm.

Cụ thể, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, nhà băng này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Ảnh minh họa.

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn;

Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/01/2023 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Đồng thời, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, ngân hàng PGBank phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, nhà băng đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định.

Ngoài ra, ngân hàng PGBank này cũng bị phạt tiền 27,5 triệu đồng do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 2022 và năm 2023.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 377 tỷ đồng, tăng 11,2% so với quý I/2023. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 116 tỷ và 92,8 tỷ đồng; đều giảm 24%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 554 tỷ đồng. Với kế hoạch trên, nhà băng này đã thực hiện tới 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của nhà băng này tăng 3.273 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 58.764 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay khách hàng giảm nhẹ 127 tỷ đồng về còn 34.856 tỷ đồng. Tổng số dư nợ xấu của PGBank tăng từ 1.008 tỷ lên 1.029 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,85% lên 2,93%.

Năm 2024, PGBank lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm 2023. Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng gần 58% so với kết quả thực hiện năm 2023. Tổng thu thuần của nhà băng này được kỳ vọng ở mức 2.086 tỷ đồng, tăng gần 49,7% so với thực hiện năm 2023, trong khi chi phí hoạt động và dự phòng được dự báo sẽ tăng thêm 46,9%, lên 1.532 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến lên mức 5.000 tỷ đồng sau khi thực hiện xong kế hoạch tăng vốn. Hiện ngân hàng đã thực hiện xong cấu phần thứ nhất trong kế hoạch tăng vốn là phát hành 120 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, HĐQT PGBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng lên 63.503 tỷ đồng, cao hơn 14% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng dự báo sẽ tăng 12,9% lên 40.476 tỷ đồng, trong khi tổng huy động dự kiến đạt 56.530 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển, trước đó là Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), được đổi tên từ cuối năm ngoái, sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thoái toàn bộ vốn (tháng 4/2023).

Nhà băng này cũng chứng kiến nhiều biến động nhân sự cấp cao sau khoảng thời gian này. Cụ thể, ông Phạm Mạnh Thắng (cựu Phó tổng giám đốc Vietcombank) được bầu làm Tổng giám đốc hồi tháng 9/2023, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT hồi tháng 10/2023 thay ông Nguyễn Phi Hùng. Cùng với đó, tháng 11/2023, bà Đinh Thị Huyền Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Phạm Mạnh Thắng.

Theo Đan Chi/ Kinh Tế Chứng Khoán