QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Phú Thọ dự kiến triển khai thêm 27 dự án nhà ở xã hội

Tỉnh Phú Thọ cho biết, 27 dự án này bao gồm 5 dự án độc lập và còn lại là các dự án thuộc quỹ đất 20% của các khu nhà ở thương mại.

Nhìn chung giai đoạn đến 2025, nhu cầu về vốn phát triển dự án nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ là 3.416 tỷ đồng, với 517.000 m2 sàn và 9.788 căn nhà ở xã hội

Vừa qua UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, theo đó sẽ xây dựng thêm nhà ở xã hội. Còn hiện nay, toàn tỉnh có 5 dự án nhà ở xã hội đang triển khai.

Các dự án này bao gồm Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì; Khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02 – Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì; Khu nhà ở và dịch vụ khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn 1, thành phố Việt Trì; Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghhiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ; Khu nhà ở công nhân, chuyên gia Hóc trẹo, Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.Quảng cáo

Theo kế hoạch, giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ triển khai dự án nhà ở xã hội, bao gồm 5 dự án độc lập và còn lại là các dự án thuộc quỹ đất 20% của các khu nhà ở thương mại.

Các dự án độc lập bao gồm Khu nhà ở xã hội Hoà Phong tại Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì; Khu nhà ở xã hội tại Thụy Vân, thành phố Việt Trì; Khu Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Thụy Vân; Khu nhà ở và dịch vụ Khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn 2 và nhà ở xã hội tại Khu đô thị Minh Phương.

Một số dự án tại quỹ đất 20% sẽ nằm trong các dự án nhà ở thương mại như: Khu dân cư Bến Gót; Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng; Khu đô thị mới Đông Nam Việt Trì; Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân; Khu đô thị mới Nam Minh Phương; Khu đô thị mới Tây Nam Việt Trì; Khu đô thị mới Trưng Vương…

Nhìn chung giai đoạn đến 2025, nhu cầu về vốn phát triển dự án nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ là 3.416 tỷ đồng, với 517.000 m2 sàn và 9.788 căn nhà ở xã hội. Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 của tỉnh Phú Thọ dựa trên mục tiêu định hướng của Chính phủ, đến năm 2025 xây dựng được 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân…

Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đến năm 2025 của tỉnh Phú Thọ gồm:

Kế hoạch phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Hoàn thành khoảng 14.946.963 m2 sàn (trong đó: Từ các dự án đang triển khai thực hiện khoảng 13.114.927 m2 sàn; từ các dự án dự kiến triển khai khoảng 1.832.037 m2 sàn).

Kế hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội: Hoàn thành khoảng 516.895 m2 sàn nhà ở xã hội (trong đó: Từ các dự án đang triển khai thực hiện khoảng 168.811 m2 sàn; từ các dự án dự kiến triển khai khoảng 348.084 m2 sàn).

Kế hoạch phát triển các dự án tái định cư: Hoàn thành khoảng 1.705.741 m2; (trong đó: Từ các dự án đang triển khai thực hiện khoảng 983.698 m2 sàn; từ các dự án dự kiến triển khai khoảng 722.042 m2 sàn).

Kế hoạch phát triển nhà ở dân tự xây: Hoàn thành 261.598 m2 sàn.

Theo Thiên Thiên/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/phu-tho-du-kien-trien-khai-them-27-du-an-nha-o-xa-hoi-58007.htm