QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

PVN báo doanh thu 9 tháng đạt trên 560.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm

Tính đến hết tháng 9/2019, PVN có 4 đơn vị là Rusvietpetro, PTSC, PV GAS, PVTrans đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

PVN báo doanh thu 9 tháng đạt trên 560.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), kết thúc quý III, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản xuất đạm 9 tháng năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện 9 tháng năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 9 tháng năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu cộng dồn của toàn PVN tháng 9/2019 ước đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9. Lũy kế 9 tháng ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách nhà nước toàn PVN tháng 9/2019 ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch tháng 9. Lũy kế 9 tháng ước đạt 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 89% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 9/2019, PVN có 4 đơn vị là Rusvietpetro, PTSC, PV GAS, PVTrans đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

Liên quan đến kết quả kinh doanh năm ngoái, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, PVN ghi nhận doanh thu thuần 320.961 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của PVN đạt 50.599 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của PVN ở mức 824.803 tỷ đồng, tăng 4,7% sau một năm.

Trong đó, tổng tiền gửi ngân hàng lên đến trên 202.600 tỷ đồng (tăng 15%), bao gồm 25.241 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 37.964 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng, 139.306 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm và 93,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm.

Tính ra, lượng tiền gửi ngân hàng tại PVN chiếm khoảng 1/4 tổng tài sản của tập đoàn này.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PVN đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 461.797 tỷ đồng, tăng 5,2% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 363.005 tỷ đồng, tăng 4,3%; trong đó tổng nợ vay là 195.186 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3%.

Theo Thanh Long/VietnamFinance