QC 1
Thứ 5, ngày 22/10/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 1/2.000 khu công nghiệp 655 ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, được lập Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000. Thời gian thực hiện lập quy hoạch 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn. Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp Nam Thăng Bình khoảng 655 ha.

Khu kinh tế mở Chu Lai (nguồn internet)

UBND tỉnh yêu cầu lập hồ sơ khảo sát địa hình theo hệ tọa độ, cao độ trên cơ sở đo vẽ thực tế bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; có so sánh, đối chiếu bản đồ giải thửa tại khu vực lập quy hoạch… Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế mở Chu Lai được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phân khu khu công nghiệp.

BQL thực hiện rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập quy hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất; lấy ý kiến từ các sở, ngành…

Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát BQL tổ chức lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn BQL trong quá trình lập quy hoạch.

Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004 và được điều chỉnh qui hoạch chung đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Qua 15 năm hình thành và phát triển, hiện trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai quy hoạch các khu phát triển công nghiệp gồm:
1. KCN Bắc Chu Lai , diện tích 700 ha tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
2 . KCN Tam Anh, diện tích 1.545 tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.
3. KCN Tam Hiệp, diện tích 530 ha tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
4. KCN Tam Thăng, diện tích 800ha, gồm một phần xã Tam Thăng, Tam Kỳ và một phần xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.
5. KCN khí – năng lượng, sản phẩm sau khí, diện tích 410 ha tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.
6. KCN Nam Thăng Bình, diện tích 655 ha, tại xã Bình Trung, Bình Nam, Bình Sa, huyện Thăng Bình.
7. KCN Công nghệ cao Thăng Bình, diện tích 310 ha, tại xã Bình Tú, Bình Trung, Bình Sa, huyện Thăng Bình

Theo Diệp Quỳnh/Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/quang-nam-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-12000-khu-cong-nghiep-655-ha-77872.html