QC 1
Thứ 2, ngày 06/07/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Quý 3/2019, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) lỗ ròng hơn 41 tỷ đồng

Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) công bố báo cáo hoạt động kinh doanh quý 3/2019.  
Quý 3/2019, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) lỗ ròng hơn 41 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh quý 3/2019, ghi nhận doanh thu của BMSC đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới trong kỳ đạt 4,37 tỷ đồng, doanh thu tự doanh đạt 12,9 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ tăng khá mạnh lên 63,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí môi giới 2,14 tỷ đồng và chi phí tự doanh 60,56 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động tự doanh trong quý 3 của BMSC lỗ ròng 47,7 tỷ đồng, trong khi mảng môi giới có lãi 2,23 tỷ đồng.

Kết quả, BMSC lỗ ròng 41,4 tỷ đồng trong quý 3/2019. Cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận xấp xỉ 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, BMSC vẫn ghi nhận 32,43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của BMSC tính tới cuối quý 3 là 16 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 3,64 tỷ đồng đầu năm.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/9 đạt 773,6 tỷ đồng, tăng 2,6% so với số đầu năm, trong đó, khoản tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh từ 226 tỷ đồng lên thành 374 tỷ đồng.

Theo Hoàng Quyên/TBCK