QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Quý 3/2019, FPT đạt mức lãi ròng 1.160 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần FPT (HOSE – Mã chứng khoán: FPT) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.    
Quý 3/2019, FPT đạt mức lãi ròng 1.160 tỉ đồng.

Trong quý 3/2019, FPT đạt doanh thu thuần 7.104 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 38% lên 39%.

Chi phí bán hàng của FPT tăng 10% và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 14%.

Kết quả, FPT đạt mức lãi ròng 1.160 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, riêng phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 960 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT đạt tổng doanh thu 19.597 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Theo cơ cấu, doanh thu mảng viễn thông đạt 7.133 tỉ đồng, tăng 17%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm 7.796 tỉ đồng, tăng gần 30%. Doanh thu giải pháp phần mềm 3.273 tỉ đồng, tăng 9%. Doanh thu nội dung số 428 tỉ đồng, tăng 13%.

Tổng doanh thu mảng công nghệ thông tin và viễn thông, hoạt động kinh doanh cốt lỗi của FPT đạt 18.630 tỉ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận trước thuế của nhóm này đạt 2.766 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Báo cáo của FPT cũng cho thấy hoạt động đầu tư và giáo dục đem về doanh thu 1.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.107 tỉ đồng, tăng 77%; nhưng lợi nhuận này bị loại trừ hợp nhất 1.365 tỉ đồng. Như vậy, phần lợi nhuận thực tế đóng góp từ mảng đầu tư và giáo dục vào kết quả cuối cùng của FPT đạt 742 tỉ đồng, tăng 34%.

Tổng tài sản cuối kì của FPT đạt gần 32.300 tỉ đồng, trong đó giá trị tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 9.536 tỉ đồng (chiếm gần 30%). 9 tháng đầu năm, FPT tăng cường đầu tư vào các công trình xây dựng dở dang, gồm FPT Tower 938 tỉ đồng, Đại học FPT tại TP HCM 422 tỉ đồng và các công trình khác 421 tỉ đồng.

Trong kì, công ty cũng tăng dùng nợ vay ngắn hạn với tổng giá trị vay gần 10.600 tỉ đồng, tăng 23% so với năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11 cổ phiếu FPT hiện có giá 58.500 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của FPT gần 40 ngàn tỉ. Khối lượng khớp lệnh toàn phiên ghi nhận 1.732.950 đơn vị.

Cập nhật giá cổ phiếu FPT. Nguồn: vndirect

Theo Hoàng Hà/Thời báo chứng khoán