QC 1
Thứ 5, ngày 02/12/2021 | Hotline: 0889.066.066

Sàn UpCom sắp có thêm 317,1 triệu cổ phiếu của ngân hàng Bản Việt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank).
Ảnh minh hoạ

Theo đó, VietCapitalBank được cấp mã chứng khoán là BVB. Từ 16/9/2019, VSD sẽ nhận lưu ký 317,1 triệu cổ phiếu đăng ký của ngân hàng này, tương ứng với vốn điều lệ 3.171 tỷ đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

VSD lưu ý nhà đầu tư, VietCapitalBank đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên thị trường UpCom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc giao dịch cổ phiếu BVB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Như vậy, việc VietCapitalBank đưa cổ phiếu lên UpVom đúng theo lộ trình đã được cổ đông nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietCapitalBank dự kiến tổng tài sản tăng 22% so với 2018, ước đạt 56.120 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 25%, ước đạt 52.500 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 15%, ước đạt 34.500 tỷ đồng (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến là dưới 2%.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt 42.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ cho vay đạt gần 31.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 48 tỷ đồng.

Theo Anh Khang T/h/Thời báo chứng khoán