QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

Sao Ta (FMC): Quý IV hụt hơi, doanh thu giảm 17%, lợi nhuận giảm 23%

Sao Ta (HoSE: FMC) đã đánh mất chuỗi tăng trưởng liên tục trong năm 2022 vào quý IV khi doanh thu và lợi nhuận cùng suy giảm.

Sao Ta (FMC): Quý IV hụt hơi, doanh thu giảm 17%, lợi nhuận giảm 23%

Cụ thể, doanh thu quý IV của FMC đã giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.201 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 23%, đạt 154 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,9% về 12,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính nhảy vọt gấp đôi lên 35,5 tỷ đồng, chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng rất mạnh, gấp 5 lần, đạt 38 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế giảm 23%, đạt 83 tỷ đồng.

Theo giải trình của FMC, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý IV giảm là do thị trường tiêu thụ chịu ảnh hưởng từ lạm phát và suy thoái kinh tế nên sức tiêu thụ của công ty cũng bị trầm lắng, dẫn đến doanh số bán giảm.

Dù quý IV kinh doanh “giật lùi” song nhờ 3 quý đầu năm tăng trưởng tốt nên doanh thu cả năm của FMC vẫn tăng 9%, đạt 5.707 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 13%, đạt 328 tỷ đồng.

Năm 2022, FMC đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.290 tỷ đồng và 320 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã vượt gần 8% chỉ tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của FMC tăng 11% so với đầu năm, đạt 2.988 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, nổi bật là sự tăng vọt của chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 275,5 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 445,5 tỷ đồng. Phần tăng chủ yếu đến từ dự án nhà máy thuỷ sản Sao Ta chiếm 85% tổng chi phí, đạt hơn 377 tỷ đồng – gấp gần 5 lần so với đầu năm.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Agribank, nhà máy Sao Ta dự kiến sẽ vận hàng vào năm 2023. “Khi cả 2 nhà máy Tam An (vận hành 1 phần từ quý II/2022) và Sao Ta cùng đi vào vận hành, công suất của FMC sẽ tăng thêm 20.000 gtaasn/năm, tăng khoảng 70% so với trước đó. Năm 2023, thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại có thể giúp nhu cầu xuất khẩu tôm của FMC tăng trưởng, bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Mỹ và EU”.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 là 874 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 24%, đạt 515,5 tỷ đồng, là các khoản vay USD tại Ngân hàng TMCP Ngọai thương Việt Nam (453,6 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (61,7 tỷ đồng).

Theo Lê Nguyễn/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/sao-ta-fmc-quy-iv-hut-hoi-doanh-thu-giam-17-loi-nhuan-giam-23-20180504224279825.htm