QC 1
Chủ nhật, ngày 14/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

bãi bỏ giấy chuyển viện

Kiến nghị bãi bỏ giấy chuyển viện khi dùng bảo hiểm y tế

20/11/2023 14:01

Sáng 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.