QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

BaovietPay

Tập đoàn Bảo Việt ra mắt ứng dụng BaovietPay

25/07/2019 15:38

Ngày 24/7/2019, Tập đoàn Bảo Việt đã ra mắt ứng dụng BaovietPay nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Bảo hiểm – Đầu tư – Tài chính – Ngân hàng trên nền tảng kỹ thuật số.