QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cảng Đồng Nai

Cảng Hải Phòng (PHP) lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế.

09/05/2022 15:57

Hiệu quả sinh lời trên mỗi cổ phần của PHP hiện ở nhóm cuối của ngành cảng biển, với 1.680 đồng vào năm 2021, trong khi ở Cảng Đồng Nai là 9.310 đồng, Cảng Đà Nẵng là 2.450 đồng, Công ty cổ phần Container Việt Nam là 3.170 đồng.

Cảng Đồng Nai: Đặt chỉ tiêu LNST năm 2019 đạt 116 tỷ đồng

24/03/2019 14:42

Mới đây, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Hose – Mã chứng khoán: PDN) đã công bố Nghị quyết HĐQT về nhân sự và thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.