QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

23/06/2022 11:27

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức Đảng và Tập đoàn.