QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

cho trẻ em 12-17 tuổi

Sẽ có hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi trước ngày 15/10

12/10/2021 13:57

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trước 15/10, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.