QC 1
Thứ 2, ngày 17/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

Chứng khoán MB báo lãi

Chứng khoán MB (MBS) lãi gần 2 tỷ đồng/ngày, 9 tháng đã vượt 16% kế hoạch năm

25/10/2021 07:23

Sau 9 tháng, Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt trên 520 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần mức thực hiện cùng kỳ và vượt 16% kế hoạch cả năm (450 tỷ đồng).