QC 1
Thứ 6, ngày 09/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

chứng khoán Nhất Việt

Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng vốn gần 3 lần lên 2.400 tỷ đồng và chuyển sàn

09/04/2023 08:43

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chứng khoán nhất Việt (VFS) thông qua kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 2.400 tỷ đồng và chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom sang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX.

Lãnh đạo Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu

04/03/2022 11:11

Ban lãnh đạo của CTCP Chứng khoán Nhất Việt (Mã chứng khoán: VFS) vừa thông báo sẽ bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu VFS tương đương 10% vốn điều lệ.

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) muốn tăng vốn lên trên 800 tỷ đồng

14/05/2021 10:58

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (UPCoM: VFS) dự kiến chào bán 39,2 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn thêm hơn 390 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Chứng khoán Nhất Việt lên sàn UPCoM

26/06/2020 10:32

Ngày 1/7/2020, cổ phiếu VFS của Công ty Chứng khoán Nhất Việt sẽ chính thức lên sàn UPCoM, trở thành một trong 35 công ty chứng khoán niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.