QC 1
Chủ nhật, ngày 29/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

cổ tức bằng tiền

Lịch trả cổ tức đầu tháng 12/2020: Cao nhất 60% tiền mặt

29/11/2020 15:00

Từ 1/12 đến 4/12/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 24/11

24/11/2020 08:00

Trong ngày 24/11/2020, các doanh nghiệp như PVC, TIX, HJC, TNW, AHP,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

21/11/2020 06:30

Thêm 14 doanh nghiệp trong đó có PVC, SIP, SBV, OPC, SJD, HPP,… vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 19/11

19/11/2020 07:40

Trong ngày 19/11/2020, các doanh nghiệp như VIB, IJC, BFC, CLC, WSB, G36, PAC,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 18/11

18/11/2020 08:45

Trong ngày 18/11/2020, các doanh nghiệp như POW, TDC, QTP, LHC, HC3, MPY, THW sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 28 doanh nghiệp

17/11/2020 15:10

Thêm 28 doanh nghiệp trong đó có PNJ, PVT, NAS, ACC, ADP, MLS, HNT,… vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

14/11/2020 07:21

Thêm 13 doanh nghiệp trong đó có PVS, NNC, HCT, PBC, XMD,… vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 12 - 13/11

12/11/2020 08:00

Trong các ngày 12 – 13/11/2020, các doanh nghiệp như BTD, COM, CDC, GMX, HUB, HTN, IDJ, SGN sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.