QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Công ty Bảo Việt Phú Mỹ

Công ty Bảo Việt Phú Mỹ hành xử vô trách nhiệm với khách hàng?

18/09/2023 09:49

Sau khi đề nghị gara sửa chữa ô tô tháo rời máy móc kiểm tra tình trạng thuỷ kích và báo giá, phía Công ty Bảo Việt Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt thông báo từ chối bồi thường, hơn 40 ngày sau mới cung cấp thông báo chấm dứt hiệu lực hợp đồng và âm thầm hoàn trả phí cho khách hàng.