QC 1
Thứ 5, ngày 20/06/2019 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Nỗi khổ cư dân HHB KĐT Tân Tây Đô: Kết quả kiếm tra vô giá trị với CĐT Hải Phát?

Thứ Tư, ngày 15/05/2019 10:30 Sáng (GMT+7)

Tại tòa nhà HHB KĐT Tân Tây Đô còn rất nhiều tồn tại, mà đa phần đã được thể hiện trong kết quả thanh kiểm tra của cơ quan chức năng, nhưng đến nay, CĐT Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục những sai phạm kể trên.