QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

đầu tư trái phiếu

Chào bán trái phiếu riêng lẻ: Không nên cấm quảng cáo và bán cho nhà đầu tư không chuyên?

31/08/2021 06:51

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng việc không chào bán trái phiếu riêng lẻ qua phương tiện thông tin đại chúng là đi ngược với công nghệ hiện nay, đồng thời, việc cấm bán cho nhà đầu tư không chuyên là không có lý.