QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

doanh thu của Vinachem

9 tháng, doanh thu của Vinachem ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 14%

14/10/2021 07:06

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Vinachem ước đạt 10.967 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.