QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Handico 6

Handico 6: Lãi quý IV giảm 70%, nợ phải trả gấp 3,7 lần vốn chủ sở hữu

25/01/2023 08:39

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6, UPCoM: HD6) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với kết quả kém sắc: doanh thu giảm 36%, lợi nhuận giảm 70%.