QC 1
Thứ 2, ngày 30/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

hàng xuất khẩu

Kiện phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu tăng mạnh

16/10/2020 14:05

Tính đến hết tháng 9 năm 2020, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã bị điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ USD.